UNIT PENTADBIRAN & KEWANGAN

Peranan dan Fungsi

Merancang, mengurus dan memantau perbelanjaan kewangan serta melaksanakan proses perolehan dan pembayaran. Unit ini juga bertanggungjawab mengurus hal ehwal sumber manusia melaksanakan tugas-tugas berhubung pentadbiran pejabat, pengurusan aset, stok dan stor disamping melaksanakan latihan dalm perkhidmatan untuk kumpulan pelaksana. 

MUHAMMAD ZULFAKAR BIN ZUBER

PENOLONG PEGAWAI TADBIR

MOHD HAFIZ BIN ZAINAL ABIDIN

PENOLONG AKAUNTAN (W29 KUP)

HASNITA BINTI BUKHARI

PEMBANTU MAKMAL (C22 KUP)

NORAZLIN BINTI MAHADZIR

PEMBANTU TADBIR (P/O)

MAS SYAFINA BINTI AZHAR

PEMBANTU TADBIR (KEW)

MUHAMAD SAIFUL BIN MAT IZAN

PEMBANTU TADBIR (P/O)

LOKMAN HAKIM BIN ABU SAMAH

PEMBANTU OPERASI  

MOHD HAIREY BIN MOKHTAR

PEMANDU