UNIT PERPUSTAKAAN

Peranan dan Fungsi

Unit Perpustakaan bertanggungjawab mengurus dan menyelenggara buku di perpustakaan disamping merancang serta melaksanakan aktiviti serta program bagi memperkasakan fungsi perpustakaan.

MOHD YUSSOF BIN OSMAN

PEMBANTU PUSTAKAWAN (C22 KUP)