UNIT PENDIDIKAN BERTERUSAN

Peranan dan Fungsi

Merancang, mengurus dan menyelaraskan perkara/keperluan berkaitan Akademik dan Penyelidikan serta melaksanakan tanggungjawab pentaksiran dan penilaian disamping mengenalpasti, merancang, melaksana dan mengurus program PSH yang bersesuaian dengan keperluan komuniti setempat melalui program Kursus Pendek, Latihan Khas, Penjualan Produk, Perundingan, PPKI, PISH, Teach Comm@CC, CSR dan promosi.

MUHAMMAD SADLI BIN ABDLLAH

PENSYARAH PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT