UNIT KOLABORASI & KEUSAHAWANAN

Peranan dan Fungsi

Melaksanakan dasar Hubungan Industri, kolaborasi dan kebolehpasaran disamping melaksana dan mengawalselia program jaringan dan hubungan industri, kolaborasi dan kebolehpasaran. Unit ini juga bertanggungjawab menguruskan aktiviti alumni Kolej Komuniti  dan bekerjasama dengan Jabatan bagi menguruskan program bersama sekolah dan institusi pendidikan tinggi awam serta swasta.

SITI NOOR HAFIZAH BINTI ABD. AZIZ

PEGAWAI HUBUNGAN INDUSTRI & ALUMNI