UNIT PEMBANGUNAN PELAJAR

Peranan dan Fungsi

Mengurus dan menyelia hal-hal berkaitan kebajikan dan disiplin pelajar, melaksanakan hal-hal berkaitan Program Khas Pelajar (Pembangunan Sahsiah) disamping menyelia hal-hal berkaitan bantuan kewangan pelajar. Unit ini juga bertanggungjawab mengurus dasar dan pelaksanaan pengambilan pelajar bagi program sepenuh masa dan separuh masa serta memantau hal-hal berkaitan psikologi, kaunseling dan kerjaya di Kolej Komuniti. Selain itu, unit ini juga menguruskan dan melaksanakan hal-hal berkaitan aktiviti sukan di Kolej Komuniti bersama Majlis Sukan Kolej Komuniti (MASKOM).

NUR HIDAYAH BINTI JUMAT

PEGAWAI PEMBANGUNAN PELAJAR

IDAYATI BINTI IDRIS

PEGAWAI PENGAMBILAN PELAJAR