UNIT ICT

Peranan dan Fungsi

Unit ICT bertanggungjawab memantau perkhidmatan ISP serta pembangunan infrastruktur di Kolej Komuniti disamping memberi khidmat sokongan teknikal dan penyenggaraaan peralatan ICT. Unit ini juga bertanggungjawab mengurus, memantau, mengemaskini maklumat dan menyelenggara laman web Kolej Komuniti serta membantu menyediakan keperluan maklumat yang disampaikan melalui media ICT. 

SAIDATULAKMAL BINTI ABDUL HAMID

PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT

MOHD NAZIL BIN ZAINAL @ OTHMAN

PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (FA29 KUP)