UNIT PENGAJIAN AM

Peranan dan Fungsi

Merancang, mengurus dan menyelaraskan perkara/keperluan berkaitan Akademik dan Penyelidikan serta melaksanakan tanggungjawab pentaksiran dan penilaian disamping mengenalpasti, merancang, melaksana dan mengurus program PSH yang bersesuaian dengan keperluan komuniti setempat melalui program Kursus Pendek, Latihan Khas, Penjualan Produk, Perundingan, PPKI, PISH, Teach Comm@CC, CSR dan promosi.

FAZLINA BINTI FADZIL                               

PENSYARAH PENGAJIAN AM

LILY SHAHANAZ BINTI MOHD KAMARUDIN

PENSYARAH PENGAJIAN AM