SIJIL FESYEN & PAKAIAN

Sijil Fesyen dan Pakaian adalah program yang menjurus kepada pengetahuan asas, kemahiran kreatif secara asas dan teknikal dalam reka bentuk pakaian, pembuatan pola dan pembuatan pakaian. Melalui Standard Kompetensi program (Competency Standard) yang digabungkan dengan Body of Knowledge (BoK) menyatukan pengetahuan serta kemahiran kreatif secara asas dan teknikal dalam reka bentuk fesyen yang merangkumi sejarah, lukisan, reka bentuk, pengeluaran, tekstil dan amalan perniagaan. Di samping itu juga, pelajar juga didedahkan dengan kemahiran mereka bentuk secara berkomputer (fashion CAD) selaras dengan tuntutan penggunaan teknologi terkini. Perkembangan ekonomi yang pesat di dalam pelbagai bidang telah menyumbang kepada permintaan tenaga kerja yang berkemahiran dan berkebolehan dalam pelbagai tugas. Berdasarkan senario ini, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti berusaha melahirkan pelajar program Sijil Fesyen dan Pakaian yang memenuhi kehendak industri di dalam bidang TVET. Pelajar dapat mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fesyen dan pakaian secara teori dan praktikal serta keusahawanan bagi memastikan mereka memperolehi pengetahuan yang mendalam dalam bidang tersebut. Program ini mempunyai 4 semester pembelajaran termasuk satu semester penuh latihan industri di semester 4 untuk memastikan program ini memenuhi keperluan industri bagi memastikan pelajar merasai suasana sebenar alam pekerjaan dan menimba pengetahuan serta pengalaman di industri. Bukan sahaja kemahiran teknikal, malah pelajar juga mempelajari kemahiran insaniah untuk menjadi seorang graduan yang holistik dan bersahsiah tinggi.