UNIT AGROTEKNOLOGI

Peranan dan Fungsi

Merancang, mengurus dan menyelaraskan perkara/keperluan berkaitan Akademik dan Penyelidikan serta melaksanakan tanggungjawab pentaksiran dan penilaian disamping mengenalpasti, merancang, melaksana dan mengurus program PSH yang bersesuaian dengan keperluan komuniti setempat melalui program Kursus Pendek, Latihan Khas, Penjualan Produk, Perundingan, PPKI, PISH, Teach Comm@CC, CSR dan promosi.

NURFADZLINA BINTI JAMALUDDIN

KETUA PROGRAM SIJIL AGROTEKNOLOGI

SHAHIDAH BINTI ABDUL MALEK

PENSYARAH SIJIL AGROTEKNOLOGI

NORASMAH BINTI KAMARUZAMAN

PENSYARAH SIJIL AGROTEKNOLOGI 

AHMAD FIRDAUS BIN MASAZHAR

PENSYARAH SIJIL AGRTOEKNOLOGI

SITI NURJIAH BINTI ABDULLAH

PENSYARAH SIJIL AGRTOEKNOLOGI