SIJIL AGROTEKNOLOGI

Agroteknologi merupakan ilmu sains yang menggunakan aplikasi teknologi dalam bidang pertanian dan memfokuskan kepada pengeluaran hasil tanaman merangkumi aspek pembiakan tanaman, pengurusan agronomi, dan pasca tuai dengan penggunaan teknologi dan mekanisasi terkini selaras dengan Revolusi Industri 4.0 (IR4.0). Berdasarkan polisi Negara (Dasar Agromakanan Negara), agroteknologi merupakan industri yang berdaya saing dan menjanjikan prospek yang luas dimana ia menyumbang sebanyak RM32.0 billion atau 5.6% kepada KDNK pada tahun 2010. Perkembangan industri yang memberangsangkan ini memerlukan pekerja separa mahir dan kompeten dalam menguruskan sumber pertanian melalui pendidikan secara Technical and Vocational Education and Training (TVET). Justeru untuk memenuhi permintaan tersebut, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti membangunkan Sijil Agroteknologi untuk pelajar Kolej Komuniti bagi menghasilkan graduan kreatif, inovatif dan produktif serta dilengkapkan dengan pelbagai ilmu dan kemahiran terkini yang diperlukan dalam sektor pertanian.