unit pembangunan

Peranan dan Fungsi

Merancang, mengurus dan memantau penyenggaraan kemudahan fizikal disamping memberi khidmat nasihat berhubung keperluan/isu kemudahan fizikal.

NORMIAZIZE BIN HALID

PENOLONG JURUTERA